Funkce Senátu

Senát Parlamentu České republiky je zakotven v Ústavě České republiky, která nabyla účinnosti 1. 1. 1993. První volby do Senátu se konaly v listopadu roku 1996 a činnost Senát zahájil na své ustavující schůzi 18. prosince 1996. Senát má 81 senátorů volených na šest let. Každé dva roky se obměňuje jedna třetina Senátu, Senát tak nemůže být rozpuštěn a stále pokračuje ve své činnosti.

Mezi hlavní úkoly senátorů patří projednávání a schvalování návrhů zákonů včetně ústavních. Vyslovují také souhlas k ratifikaci mezinárodních smluv, udělují souhlas k jmenování soudců Ústavního soudu. Předseda Senátu vyhlašuje volbu prezidenta, nově zvolený prezident republiky skládá slib do rukou předsedy Senátu na společné schůzi obou parlamentních komor. Senátoři také rozhodují o válečném stavu i o tom, kde budou působit naše ozbrojené síly.

Senát sídlí v Praze na Malé Straně ve třech historických palácích: Valdštejnském, Kolovratském a Malém Fürstenberském. Všechny budovy i Valdštejnskou zahradu nechal Senát pečlivě opravit. Valdštejnský palác je o víkendech zdarma přístupný veřejnosti, zahrada je volně otevřena od dubna do října. Bližší informace k otevírací době naleznete zde

Film „Senát Parlamentu ČR“

Pokračovat na Vznik zákona