Pozvání na akce

Den otevřených dveří Senátu nabídne komentované prohlídky Valdštejnského paláce či výstavy ke 100. výročí vzniku Československa

Den otevřených dveří Senátu nabídne komentované prohlídky Valdštejnského paláce či výstavy ke 100. výročí vzniku Československa

U příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu, 28. října 2018, se v sídle Senátu uskuteční od 9.00 do 15.00 Den otevřených dveří. Návštěvníci budou moci v doprovodu průvodců navštívit Valdštejnský palác, Kolovratský palác si budou moci prohlédnout individuálně. Současně bude možné v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce zhlédnout výstavu „Mnichovská dohoda v kontextu evropských dějin 20. století“ a ve Valdštejnské zahradě expozici „Československo v proměnách Evropy 20. století“. Valdštejnský palác jako své reprezentativní sídlo nechal vystavět Albrecht z Valdštejna v polovině 17. století. Průvodci návštěvníky seznámí s historickými prostorami paláce, jež patří k raně barokním skvostům. Zájemci budou také moci nahlédnout do Jednacího sálu, kde zasedají senátorky a senátoři na svých pravidelných schůzích. Zpřístupněny budou i kancelář místopředsedy a Přijímací salonek předsedy Senátu. V prostorách Mytologické chodby se mohou příchozí těšit na výstavu pořádanou k 80. výročí podpisu mnichovské dohody, ve Valdštejnské zahradě, kterou si budou moci projít individuálně, na expozici věnující se dějinám Československa. Obě výstavy vznikly ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR. Prohlídky Valdštejnského paláce budou s průvodcem probíhat vždy v intervalu po 15 minutách, skupiny budou čítat maximálně 40 osob. Program v paláci bude trvat přibližně 40 minut. První prohlídka odstartuje v 9.00 hod., poslední v 15.00 hod. V Kolovratském paláci se mohou během prohlídkové trasy bez průvodce příchozí zaměřit mimo jiné na Zelený salonek, který je známý především mimořádným jednáním vlády o mnichovské dohodě. S ohledem na kapacitu prostor bude vstup do obou paláců regulován. Návštěvníkům s předměty ohrožujícími bezpečnost nebude vstup umožněn. Vzhledem k předpokládanému zájmu ze strany veřejnosti upozorňujeme na možné čekaní před vstupem do Valdštejnského paláce. Návštěvníky zároveň žádáme, aby si s sebou nebrali velká zavazadla, prohlídky budou umožněny pouze příchozím s příručními zavazadly. Vstup volný.

Malostranské komorní slavnosti 2018 po roce opět v Senátu

Malostranské komorní slavnosti 2018 po roce opět v Senátu

16. ročník „Malostranských komorních slavností“ nabídne v průběhu letošního podzimu návštěvníkům opět sérii koncertů klasické hudby. Pod záštitou Ministerstva kultury a senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice budou probíhat koncerty v určitých dnech, v období mezi 16. září – 25. listopadu 2018. Letošní ročník „Malostranských komorních slavností“ se ponese tradičně v duchu klasické hudby nejen českých hudebních komponistů. V Hlavním sále Valdštejnského paláce zazní v průběhu podzimu mimo jiné hudební ukázky tvorby Sergeje Rachmaninova, Gioacchina Rossiniho, Wolfganga Amadea Mozarta či Alexandra Zemlinského. Chybět ovšem nebudou ani skladby českých národních skladatelů Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka či Leoše Janáčka. Světově známý repertoár představí mezi jinými komorní orchestr Harmonia Praga, Smetanovo trio a další hudební tělesa. Koncerty se budou konat ve dnech: • 16. září od 19.30 hod. • 30. září od 19.30 hod. • 14. října od 19.30 hod. • 28. října od 19.30 hod. • 18. listopadu od 19.30 hod. • 25. listopadu od 15.00 hod. Kapacita míst v Hlavním sále Valdštejnského paláce je omezena (celkem 180 míst). Rezervovat je lze na adrese: cechova@ceskakultura.cz či tel. čísle: +420 603 838 014. Vstup volný.
Výročí mnichovské dohody připomíná Senát mimořádnou výstavou

Výročí mnichovské dohody připomíná Senát mimořádnou výstavou

Výstava „Mnichovská dohoda v kontextu evropských dějin 20. století“ připomíná na půdě Senátu 80. výročí podpisu mnichovské dohody, k němuž došlo mezi představiteli států Německa, Itálie, Francie a Velké Británie na konci září 1938. Expozice se koná pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horské a předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové. V Mytologické chodbě Valdštejnského paláce je ke zhlédnutí od 13. září 2018 až do 13. ledna 2019. Mnichovská dohoda měla primárně umožnit odstoupení československých pohraničních oblastí Německu, avšak v důsledku znamenala mnohem víc: postupné rozbíjení první republiky a jejího demokratického systému. Mnichov se stal dalším úspěšným krokem nacistické agrese na cestě likvidace versailleského mírového systému, cestě, jež vedla k druhé světové válce. Expozice přibližuje mimo jiné události, které září 1938 předcházely, ale i mezinárodní kontext sjednávání dohody. Popisuje také následnou nacistickou okupaci českých zemí nebo méně známý proces oduznání dohody za druhé světové války a po ní. Součástí výstavy je bohatá fotodokumentace, včetně dobových dokumentů či map. Výstavu připravil Historický ústav Akademie věd ČR. Veřejnost může výstavu v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce navštívit v září o víkendech a státních svátcích od 10.00 do 18.00, v říjnu od 10.00 do 17.00 a od listopadu do ledna vždy první víkend v měsíci a o státních svátcích od 10.00 do 16.00. Vstup zdarma.