Vánoční výstava betlémů

Vánoční výstava betlémů

Od 7. prosince 2018 může veřejnost opět zavítat do prostor Výstavní síně Senátu na Vánoční výstavu. Ta představí desítky modelů betlémů, mezi jinými historický exponát z počátku 20. století či současnou tvorbu profesionálů i amatérů. Expozici mohou zájemci navštívit až do 6. ledna 2019. Tradiční vánoční výstava ve Výstavní síni Senátu představí návštěvníkům betlémy historické i soudobé. Historické betlémy jsou zastoupeny velkým králickým betlémem z počátku 20. století, papírovými betlémy z tiskárny z Vejprt či několika betlémy z dob první republiky. Soudobé betlémy překvapí různorodostí použitého materiálu, vyrobeny jsou ze dřeva, kukuřičného šustí, skla, kamene nebo z keramiky. Exponáty jsou především české provenience, ale vystaveno je i několik betlémů ze zahraničí, např. Slovenska, Polska, Německa nebo Mexika. Především nejmenší návštěvníky potěší mechanický betlém s dvacítkou pohyblivých figurek.Vánoční výstava je přístupná do 6. ledna 2019, denně od 10.00 do 16.00 hod., na Štědrý den od 10.00 do 14.00 hod. Tradiční vánoční výstavu pořádá Kancelář Senátu ve spolupráci se Spolkem českých betlemářů. Vstup volný.
VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI

VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI

V rámci Vánoční výstavy ve Výstavní síni Senátu vyhlašujeme i v letošním roce výtvarnou soutěž pro děti na téma „Vánoční betlém“. Do soutěže se mohou přihlásit děti do 15 let (i ty, které dovrší v roce 2018 patnácti let). Soutěž je určena pouze pro jednotlivce (ne pro skupiny, školy nebo jiné organizace). Každý účastník může do soutěže přihlásit pouze jedno dílo. Uvítáme práce vytvořené za použití libovolných výtvarných technik i materiálů. Ke každé práci uveďte jméno, příjmení a věk soutěžícího spolu s kontaktem na autora či jeho zákonného zástupce: poštovní adresu a telefon (nutné údaje), případně e-mail. Hotové práce spolu se souhlasem zákonných zástupců s publikací fotografie výtvarného díla a informací o jeho autorovi doručte do Senátu do konce ledna 2019. Můžete je poslat poštou nebo odevzdat v Informačním centru Senátu, které je otevřeno každý všední den od 9 do 15 hodin, nebo po 15. hodině na recepci sousedící s Výstavní síní. Na obálku či obal vyznačte heslo VÝTVARNÁ SOUTĚŽ. Bez souhlasu zákonného zástupce nezletilého dítěte se zpracováním osobních údajů a s publikací fotografie výtvarného díla a informací o jeho autorovi, nebude výtvarné dílo do soutěže zařazeno. Všechny účastníky soutěže pozveme s rodiči v březnu na slavnostní vyhodnocení do Valdštejnského paláce, pro autory budou připraveny diplomy, katalog všech prací a drobné věcné odměny. Adresa pro zaslání: Kancelář Senátu oddělení vztahů s veřejností (VÝTVARNÁ SOUTĚŽ) Valdštejnské náměstí 17/4 118 01 Praha
Sídlo Senátu bude 17. listopadu otevřené pro veřejnost

Sídlo Senátu bude 17. listopadu otevřené pro veřejnost

V Den boje za svobodu a demokracii bude otevřené sídlo Senátu, Valdštejnský palác od 10.00 do 16.00 hodin. Termíny otevření sídla Senátu veřejnosti do konce roku 2018: Sobota 17. 11. 2018 (10:00-16:00) Sobota 1. 12. 2018 (10:00-16:00) Neděle 2. 12. 2018 (10:00-16:00) Pondělí 24. 12. 2018 (10:00-14:00) Úterý 25. 12. 2018 (10:00-16:00) Středa 26. 12. 2018 (10:00-16:00) Valdštejnský palác je veřejnosti ve všech termínech otevřen zdarma.