Výstava v Senátu představí práce současného sklářského umění

Výstava v Senátu představí práce současného sklářského umění

Ve čtvrtek 27. června 2019 byla ve Výstavní síni Senátu pod záštitou senátora Jiřího Voseckého zahájena nová výstava SKLO – Petr Stacho a BYSTRO DESIGN. Zájemci ji mohou navštívit denně až do 11. srpna 2019. Výstava prezentuje tvorbu významných představitelů současného sklářského umění a sklářského designu žijících a tvořících v Libereckém kraji. Petr Stacho se věnuje tvorbě barevných plastik z taveného a broušeného skla. Studio BYSTRO DESIGN se zaměřuje mimo jiné na design skleněných produktů i tvorbu jedinečných skleněných objektů. Práce sklářských umělců si v Senátu mohou návštěvníci prohlédnout denně od 10 do 18 hodin. Vstup volný.
V Senátu byla zahájena výstava o světovém dědictví Krušných hor

V Senátu byla zahájena výstava o světovém dědictví Krušných hor

V Mytologické chodbě Valdštejnského paláce byla ve čtvrtek 13. června pod záštitou místopředsedy Senátu Jana Horníka slavnostně zahájena výstava Hornický region Krušné hory na cestě mezi památky světového dědictví UNESCO. Jestli se Krušné hory skutečně památkou UNESCO stanou, se rozhodne na počátku července na 43. zasedání Výboru světového dědictví v ázerbájdžánském Baku. Veřejnost si může výstavu prohlédnout o víkendech a státních svátcích až do 1. září 2019. „Příprava žádosti o zápis Krušných hor na Seznam světového dědictví probíhala od začátku v úzké spolupráci se saskou stranou a lze očekávat, že po uznání světové jedinečnosti Krušných hor by tato spolupráce měla dále narůstat, a to zvláště v oblasti infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu,“ řekl místopředseda Senátu a starosta Božího Daru Jan Horník. „Už dnes zájem turistů o Krušné hory rychle stoupá, a pokud se ocitnou na prestižním seznamu UNESCO, bude to impuls k dalšímu nárůstu, na což je třeba se dobře připravit,“ dodal Horník. Také na území Božího Daru se nachází několik významných hornických památek, které jsou součástí nominační žádosti. „Věříme, že rozhodnutí výboru bude kladné a že Česká republika bude mít po dlouhých šestnácti letech další, již třináctou památku světového dědictví,“ řekl při slavnostní vernisáži výstavy Vlastislav Ouroda, náměstek ministra kultury ČR a člen mezinárodního řídícího výboru, jenž na přípravu společné česko-saské nominace Krušných hor dohlížel. Expozice v Mytologické chodbě na základě informací umístěných na deseti panelech a v sedmi vitrínách shrnuje důvody, proč by Krušné hory, zastoupené sedmnácti lokalitami na saské a pěti na české straně pohoří, měly stanout po boku takových památek, jako jsou pyramidy v Gíze, Velká čínská zeď nebo třeba historické centrum Prahy. „Není žádný jiný region na světě, který by se zasloužil o rozvoj rudního hornictví a hutnictví tolik jako Krušné hory, což lze doložit prostřednictvím stovek hmotných i nehmotných památek, jež se v českém a saském Krušnohoří z jeho dlouhé hornické historie dochovaly,“ uvedl autor výstavy Michal Urban, který se podílel také na přípravě žádosti o zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO. Zdůvodnění mimořádné univerzální hodnoty Krušných hor se opírá mimo jiné o světově významné vynálezy a inovace v oblasti báňských a hutních technologií, které se zvláště v 16. století, ale i později šířily z Krušných hor do celé Evropy i zámoří, nebo o globální význam Krušných hor pro rozvoj báňské legislativy, administrativy a školství, ale také měnových systémů. To dokládá i příběh jáchymovského tolaru, z nějž se na více než 300 let vyvinulo celoevropské platidlo a který dal název i americkému dolaru. Díky více než 800 letům téměř soustavné těžby a zpracování rud vznikla v Krušných horách jedinečná hornická krajina s unikátními montánními památkami v nadzemí i podzemí a s hustou sítí specifických horních měst, která nemá ve světě obdoby. Tyto památky dokládají způsoby těžby a úpravy různých rud ve všech obdobích od 12. až do 20. století, především pak rud stříbra, cínu, kobaltu, železa a naposledy uranu. Výstava Krušné hory na cestě mezi památky světového dědictví UNESCO je veřejnosti přístupná až do 1. září o víkendech a státních svátcích od 10 do 18 hodin. Vstup zdarma.
Finále ZUŠ Open v Senátu: 850 účinkujících z celé republiky vystoupí ve Valdštejnské zahradě

Finále ZUŠ Open v Senátu: 850 účinkujících z celé republiky vystoupí ve Valdštejnské zahradě

Celostátní happening základních uměleckých škol ZUŠ open symbolicky - na Mezinárodní den dětí 1. června - vyvrcholí ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR, kde se představí ty nejúspěšnější hudební soubory, sbory, taneční i divadelní skupiny ze všech krajů České republiky. Celostátní happening základních uměleckých škol ZUŠ open symbolicky - na Mezinárodní den dětí 1. června - vyvrcholí ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR, kde se představí ty nejúspěšnější hudební soubory, sbory, taneční i divadelní skupiny ze všech krajů České republiky. Rekordních 850 malých účinkujících zve v Praze na nabitý celodenní program plný hudebních i tanečních vystoupení, workshopů i tvůrčích dílen pro děti. Program začíná již v 10.30 a odstartuje jej společné vystoupení dětských sborů a orchestru ZUŠ Kroměříž. Pěvecké sbory za doprovodu orchestru provedou písně z francouzského filmu „Slavící v kleci/ Les Choristes“, který je mj. nositelem silného tématu cesty dětí z nesvobodného prostředí za novou budoucností a změnou života prostřednictvím světa hudby a umění. V sale terreně a v dalších prostorách zahrady se v průběhu dne vystřídají orchestry, hudební, taneční a divadelní soubory ze ZUŠ z celé České republiky. Den zakončí slavnostní galakoncert k výročí 30 let od pádu komunistického režimu v ČR od 19.30 hodin, který se uskuteční pod patronací režisérky Alice Nellis. Návštěvníci se mohou těšit i na sólová vystoupení souborů malých talentovaných umělců. Vedle klasických děl v jejich podání zazní například i hudba z filmu Jak vycvičit draka. „Díky podpoře Senátu Parlamentu ČR se nám už podruhé podařilo dát dohromady atraktivní program, ve kterém na výsostné půdě Valdštejnské zahrady můžeme představit nejlepší reprezentanty a pestrou práci ZUŠ ze všech krajů naší republiky,“ vysvětluje dramaturgyně programu Irena Pohl Houkalová a dodává: „Program ZUŠ Open ve Valdštejnské zahradě je bezesporu co do počtu účinkujících jednou z největších jednodenních pražských kulturních akcí“. Program je po celý den přístupný zdarma nejširší veřejnosti.