Sídlo Senátu

Senát sídlí v Praze na Malé Straně ve třech starobylých palácích: Valdštejnském, KolovratskémMalém Fürstenberském. Součástí komplexu je rovněž Feldovský dům. Všechny budovy i Valdštejnskou zahradu nechal Senát pečlivě opravit. Historické prostory Valdštejnského paláce si mohou návštěvníci prohlédnout o víkendech, v zimním období vždy první víkend v měsíci, a státních svátcích. Při dnech otevřených dveří mohou občané navštívit také Kolovratský palác.
Bližší informace k otevírací době naleznete zde.

Plánek budov Senátu
  • vstup do Valdštejnské zahrady od metra
  • vstup do Valdštejnské zahrady z Letenské ulice
  • vstup do Valdštejnské zahrady
  • vrátnice VP-C2
  • vrátnice VP-C1
  • vchod na I. nádvoří Valdštejnského paláce
  • vchod na II. nádvoří Valdštejnského paláce
  • vrátnice KP
  • vrátnice VP-A
  • Valdštejnské náměstí

Valdštejnský palác se zahradou nechal v 17. století vystavět jako své reprezentativní sídlo vévoda Albrecht z Valdštejna, který patřil k nejvýznamnějším šlechticům své doby. V držení rodu Valdštejnů byl palác takřka nepřetržitě až do roku 1945.

Kolovratský palác svým názvem odkazuje k hraběti Zdeňku Kolovratovi Krakovskému, který palác koupil v 19. století. V roce 1918 si ho pronajal československý stát a o dva roky později odkoupil jako sídlo ministerské rady. V paláci se odehrála pohnutá jednání související s Mnichovskou dohodou či protektorátem Čechy a Morava.

Malý Fürstenberský palác vlastnil od roku 1866 kníže Maxmilián Egon III. z Fürstenberka, po němž byl palác následně pojmenován.

V roce 1945 připadly paláce československému státu a využívaly je různé státní instituce. Od roku 1996 v nich sídlí Senát.

Valdštejnský palác se zahradou, stejně jako Kolovratský a Malý Fürstenberský palác jsou součástí národní kulturní památky Sídlo Parlamentu České republiky.