Vznik zákona

Ke vzniku nového zákona nebo úpravě stávajících zákonů vede dlouhá cesta. Celý proces tvorby zákona se nazývá legislativní proces. Návrh zákona může podat poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo zastupitelstvo kraje. Zákon musí být schválen nejdříve v Poslanecké sněmovně, poté se jím zabývá Senát a prezident republiky.

Schéma vzniku zákona

 1. Poslanci, Senát, Vláda, Zastupitelstva krajů podají návrh zákona
 2. Návrh zákona putuje do Poslanecké sněmovny
 3. Poslanecká sněmovna:
  Po jeho schválení jej postoupí do Senátu
 4. Senát: Organizační výbor přikáže návrh zákona příslušným výborům. Ty doporučí, jak s návrhem naložit.
 5. Výbor Senátu : Výbory doporučí Senátu, jak se zachovat k návrhu zákona

Senát

po rozpravě

 • zamítne
 • schválí
 • vyjádří vůli se návrhem nezabývat
 • nepřijme do 30 dnů usnesení, návrh je schválen
 • vrátí s pozměňovacími návrhy

V případě zamítnutí Senátem

Poslanecká sněmovna hlasuje znovu o svém původním znění (nadpoloviční většina všech – alespoň 101) a zákon putuje k prezidentovi.

V případě vrácení zákona s pozměňovacími návrhy

Poslanecká sněmovna hlasuje znova

 1. o znění senátu (nadpoloviční většina přítomných)
 2. o svém původním znění (nadpoloviční většina všech – alespoň 101)

Prezident republiky

Zákon:

 • vrátí do 15 dnů
 • podepíše

Pokud prezident zákon vrátí, Poslanecká sněmovna hlasuje znovu (nadpoloviční většina všech – alespoň 101)

Nakonec

Zákon je vyhlášen ve sbírce zákonů

Pokračovat na Sídlo Senátu