Prohlášení o přístupnosti

Tento dokument obsahuje kontakt na technického správce webu a prohlášení o přístupnosti tak, aby byly splněny podmínky novely zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.

Stránky umístěné na tomto webovém serveru Senátu Parlamentu České republiky jsou vytvořeny s ohledem na přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly zásady přístupnosti podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) a byly v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Pro prezentaci informací na tomto serveru je použit značkovací jazyk HTML 5 spolu s CSS předpisy stylů, což umožnilo kompletně oddělit vzhled prezentace od samotných informací. Tato skutečnost dovoluje zobrazit informace na všech existujících zařízeních. Celý web je definován v relativních jednotkách a jeho obsah lze jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.

Stránky obsahují tyto vyjímky:

Podmíněné pravidlo č. 9

Prezentace obsahuje interaktivní hry omalovánky, pexeso a puzzle, které nenesou informační význam. Tyto hry vyžadují doplňek Adobe Flash Player ve verzi 9.0 a vyšší a aktivovaný JavaScript. Jelikož to charakter těchto prvků vylučuje, nejsou zpřístupněny v jiné technické podobě.

Doporučené rozšíření prohlížeče

Některé části prezentace vyžadují doplněk Adobe Flash Player. Tento doplněk je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe.

Prezentace využívá technologii JavaScript, na stránkách však plní pouze podpůrnou roli. Vyjma výše uvedených her je ovládání stránek na JavaScriptu nezávislé a nebo stránky obsahují jinou alternativu.

Jako alternativa k videu ve formátu Flash jsou na stránkách k dispozici soubory ve formátu AVI. Spuštění těchto souborů umožňuje většina video přehrávačů.

Kontakt na správce webu

Vaše případné náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek můžete zaslat na adresu technického správce serveru – webmaster@senat.cz. Tato adresa slouží pouze pro řešení technických, nikoli obsahových záležitostí týkající se této webové prezentace.