Kompetence Senátu

Senát:

 • projednává návrhy zákonů postoupené Poslaneckou sněmovnou (může je schválit, zamítnout či vrátit s pozměňovacími návrhy); ústavní a volební zákony není možné přijmout bez jeho výslovného souhlasu
 • navrhuje zákony
 • vyjadřuje se k návrhům legislativních aktů a dalším dokumentům Evropské unie
 • přijímá zákonná opatření, je-li Poslanecká sněmovna rozpuštěna
 • dává souhlas k ratifikaci mezinárodních smluv
 • spolu s Poslaneckou sněmovnou vyhlašuje válečný stav, vyslovuje souhlas s pobytem cizích vojsk na území ČR či s vysláním ozbrojených sil mimo území ČR
 • předseda Senátu vyhlašuje volbu prezidenta republiky
 • nově zvolený prezident republiky skládá slib do rukou předsedy Senátu na společné schůzi obou komor, předseda Senátu přijímá abdikaci prezidenta republiky
 • vyslovuje souhlas se jmenováním soudců Ústavního soudu
 • volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
 • pouze Senát může podat se souhlasem Poslanecké sněmovny žalobu proti prezidentu republiky Ústavnímu soudu
 • předkládá prezidentu republiky návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
 • navrhuje Poslanecké sněmovně 2 kandidáty na funkci Veřejného ochránce práv a 2 kandidáty na funkci jeho zástupce
 • navrhuje prezidentu republiky kandidáty na funkci předsedy a inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • volí kandidáty na členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, společně s Poslaneckou sněmovnou také navrhuje prezidentovi kandidáta na post předsedy Úřadu. Prezident pak jmenuje členy i předsedu Úřadu