Kancelář Senátu

Odborné, technické a organizační zabezpečení činnosti Senátu zajišťuje Kancelář Senátu. Řídí ji vedoucí Kanceláře, který zastupuje Kancelář navenek a je zodpovědný za její chod. Útvary Kanceláře Senátu zajišťují úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Senátu, jeho orgánů a funkcionářů, senátorů a senátorských klubů. Pečují rovněž o areál sídla Senátu, který tvoří Valdštejnský palác se zahradou a Jízdárnou, Kolovratský palác, Malý Fürstenberský palác a Feldovský dům.

Kontakt

Senát Parlamentu České republiky
Valdštejnské náměstí 17/4
Praha 1, 118 01

tel.: +420 25707 1111
fax: +420 25753 5700
www.senat.cz,