Pozvání na akce

30 LET SVOBODNÉHO SKAUTINGU

30 LET SVOBODNÉHO SKAUTINGU

Letošní jubileum 30 let svobody si připomínají také čeští skauti. V návaznosti na sametovou revoluci byl totiž v prosinci 1989 obnoven svobodný skauting. Šlo o třetí obnovu skautingu po jednom nacistickém a dvou komunistických zákazech. Při této příležitosti mohou zájemci navštívit expozici ve Výstavní síni Senátu „30 let svobodného skautingu“. Ta se koná pod záštitou senátora a skauta Petra Holečka a zájemci si ji mohou prohlédnout až do 1. prosince 2019. Výstava o obnoveném skautingu se tak řadí mezi akce, kterými si Senát připomíná letošní mimořádné výročí. Horní komora je se skautingem úzce spojená, protože Parlament má svůj vlastní skautský oddíl. „I tady v našem Parlamentě jsou stále aktivní skauti. Zákonodárci hlásící se hrdě k junáckým tradicím a k práci. Poznáte je jednoduše. Nemusí mít na sobě skautský stejnokroj, ale vyznávají skautské desatero, chovají se podle něj a pokouší se pomáhat i jiným,“ říká senátor Petr Holeček, který je aktivním členem skautského parlamentního oddílu. „Výstavu jsme postavili především na tom, co se skautingu za uplynulých třicet let podařilo, připomínáme ale samozřejmě i události roku 1989, kdy jsme si po letech mohli beze strachu obléci skautské košile. Pozornost návštěvníků chceme upřít na základní skautské principy a prvky programu nebo na skautské dobrovolníky a dobrovolnice, díky nimž mohou kluci a holky zažívat skautská dobrodružství. Představujeme ale také výzvy, které před sebou skautské hnutí má – pro mnoho oddílů jde o nedostatek místa v klubovně nebo její špatný stav,“ shrnuje autor výstavy Roman Šantora. Na výstavě je mimo jiné pro návštěvníky připravena k nahlédnutí kniha Skautské století – dobrodružný příběh 100 let českého skautingu s unikátními fotografiemi. Výstava vznikla ve spolupráci s Junákem – českým skautem a je k vidění od 17. října 2019 do 1. prosince 2019 ve Výstavní síni Senátu. Denně od 10.00 do 17.00, od listopadu do 16.00. Vstup zdarma.
Den otevřených dveří Senátu nabídne návštěvníkům komentované prohlídky i mimořádné výstavy

Den otevřených dveří Senátu nabídne návštěvníkům komentované prohlídky i mimořádné výstavy

V pondělí 28. října 2019 se sídlo Senátu opět otevře veřejnosti u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. Návštěvníci se mohou těšit na komentované prohlídky Valdštejnského paláce, přičemž v historických prostorách bude k vidění výstava, která přibližuje život kardinála Tomáše Špidlíka u příležitosti 100. výročí jeho narození, či expozice k 30. výročí svatořečení Anežky České. Ve Výstavní síni Senátu si budou moci příchozí prohlédnout výstavu k 30. výročí svobodného skautingu. Pro individuální prohlídky bude zpřístupněn také Kolovratský palác. Valdštejnský palác společně se zahradou nechal vystavět vévoda Albrecht z Valdštejna v první polovině 17. století především jako své reprezentativní sídlo. Návštěvníci si tak budou moci v doprovodu průvodců prohlédnout například bohatě zdobený Hlavní sál, který je největším sálem v paláci. Původně byl využíván jako nástupní prostor, ve kterém stála osobní stráž vévody, a hosté z něj byli uváděni do přilehlých přijímacích salonků k audienci. Ve vedlejší Rytířské síni bude pro příchozí připravena výstava „Z celého srdce“, která návštěvníkům představí nejen život rodáka z Boskovic Tomáše Špidlíka, ale také vybrané citáty z jeho teologických literárních děl. Součástí fotografické výstavy budou i ukázky výtvarných děl, ke kterým měl kardinál blízký vztah či je sám inspiroval. V Mytologické chodbě si budou moci občané prohlédnout expozici k 30. výročí svatořečení Anežky České, které úzce souvisí se sametovou revolucí, protože pouhých pár dní po její kanonizaci došlo k událostem, které odstartovaly pád komunistického režimu. Návštěvníkům výstava nabízí nejen zajímavosti z Anežčina života, ale také představuje její odkaz jako světice. Ve Výstavní síni Senátu je pak pro zájemce přichystána další expozice, která připomíná výročí „30 let svobody“, a to výstava k 30. výročí obnovení skautingu. V letošním roce totiž slaví český, potažmo československý skauting nejdelší nepřetržité svobodné trvání ve své historii. V Kolovratském paláci se mohou návštěvníci během prohlídkové trasy bez průvodce zaměřit mimo jiné na Zelený salonek, který je například známý mimořádným jednáním vlády o mnichovské dohodě. Brány obou paláců se otevřou v 9.00 a zavřou v 16.00. Prohlídky Valdštejnského paláce budou s průvodcem probíhat vždy v intervalu po 15 minutách, skupiny budou čítat maximálně 40 osob. Program v paláci bude trvat přibližně 40 minut. S ohledem na kapacitu prostor bude vstup do obou paláců regulován. Návštěvníkům s předměty ohrožujícími bezpečnost nebude vstup umožněn. Vzhledem k předpokládanému zájmu ze strany veřejnosti upozorňujeme na možné čekaní před vstupem do Valdštejnského paláce. Návštěvníky zároveň žádáme, aby si s sebou nebrali velká zavazadla, prohlídky budou umožněny pouze příchozím s příručními zavazadly. Vstup volný.
Koncert a slavnostní zahájení výstavy k 30. výročí svatořečení Anežky České a sametové revoluce

Koncert a slavnostní zahájení výstavy k 30. výročí svatořečení Anežky České a sametové revoluce

The Plastic People of the Universe a Filharmonie Brno společným výjimečným koncertem, v úterý 10. září 2019 v 17.00 hod. ve Valdštejnské zahradě, slavnostně zahájí výstavu k 30. výročí svatořečení Anežky České a sametové revoluce. Expozici může veřejnost navštívit o vybraných víkendech a státních svátcích až do 5. ledna 2020.

V rámci koncertu Filharmonie Brno a The Plastic People of the Universe představí písně z alba „Co znamená vésti koně“.

Výstava v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce návštěvníkům představí zajímavosti nejen o životě královské dcery a patronky země, ale také její odkaz jako světice, která se v průběhu svého života stala významnou duchovní osobností a o jejíž kanonizaci usilovala už česká královna Eliška Přemyslovna.

Svatořečení Anežky České je úzce spjato s událostmi sametové revoluce, kdy pouhých pět dní po její kanonizaci odstartovaly události na Národní třídě pád komunistického režimu.

Výstavu „Svatá Anežka Česká, královská dcera, světice a patronka země" si návštěvníci mohou prohlédnout také v den koncertu od 18.15 do 20.00 hod. Výstava a koncert se koná pod záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horské.

Expozici připravily Historický ústav Akademie věd ČR a Kancelář Senátu. Veřejnost ji může navštívit až do 5. ledna 2020, a to o víkendech a státních svátcích od 10.00 do 18.00, v říjnu do 17.00, v listopadu až v lednu vždy první víkend v měsíci a o státních svátcích od 10.00 do 16.00.

Více informací o výstavě na: https://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?ke_dni=12.9.2019&O=12&id=2800&from=M

Vstup na výstavu a koncert zdarma.