VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI

VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI

V rámci Vánoční výstavy ve Výstavní síni Senátu vyhlašujeme i v letošním roce výtvarnou soutěž pro děti na téma „Vánoční betlém“. Do soutěže se mohou přihlásit děti do 15 let (i ty, které dovrší v roce 2018 patnácti let). Soutěž je určena pouze pro jednotlivce (ne pro skupiny, školy nebo jiné organizace). Každý účastník může do soutěže přihlásit pouze jedno dílo. Uvítáme práce vytvořené za použití libovolných výtvarných technik i materiálů. Ke každé práci uveďte jméno, příjmení a věk soutěžícího spolu s kontaktem na autora či jeho zákonného zástupce: poštovní adresu a telefon (nutné údaje), případně e-mail. Hotové práce spolu se souhlasem zákonných zástupců s publikací fotografie výtvarného díla a informací o jeho autorovi doručte do Senátu do konce ledna 2019. Můžete je poslat poštou nebo odevzdat v Informačním centru Senátu, které je otevřeno každý všední den od 9 do 15 hodin, nebo po 15. hodině na recepci sousedící s Výstavní síní. Na obálku či obal vyznačte heslo VÝTVARNÁ SOUTĚŽ. Bez souhlasu zákonného zástupce nezletilého dítěte se zpracováním osobních údajů a s publikací fotografie výtvarného díla a informací o jeho autorovi, nebude výtvarné dílo do soutěže zařazeno. Všechny účastníky soutěže pozveme s rodiči v březnu na slavnostní vyhodnocení do Valdštejnského paláce, pro autory budou připraveny diplomy, katalog všech prací a drobné věcné odměny. Adresa pro zaslání: Kancelář Senátu oddělení vztahů s veřejností (VÝTVARNÁ SOUTĚŽ) Valdštejnské náměstí 17/4 118 01 Praha
Sídlo Senátu bude 17. listopadu otevřené pro veřejnost

Sídlo Senátu bude 17. listopadu otevřené pro veřejnost

V Den boje za svobodu a demokracii bude otevřené sídlo Senátu, Valdštejnský palác od 10.00 do 16.00 hodin. Termíny otevření sídla Senátu veřejnosti do konce roku 2018: Sobota 17. 11. 2018 (10:00-16:00) Sobota 1. 12. 2018 (10:00-16:00) Neděle 2. 12. 2018 (10:00-16:00) Pondělí 24. 12. 2018 (10:00-14:00) Úterý 25. 12. 2018 (10:00-16:00) Středa 26. 12. 2018 (10:00-16:00) Valdštejnský palác je veřejnosti ve všech termínech otevřen zdarma.

Nejkrásnější z moravských krojů představí výstava v Senátu

Nejkrásnější z moravských krojů představí výstava v Senátu

Jedny z nejvýznamnějších dokladů národní lidové kultury – kroje – jsou od 11. října do 2. prosince 2018 vystavovány ve Výstavní síni Senátu. Expozice „Hanáci republice“ seznámí návštěvníky s hanáckým lidovým folklorem a představí perlu moravských lidových oděvů – hanácké kroje. Zájemci si mohou prohlédnout slavnostní blaťácký kroj i tradiční domácí či pracovní oděv. Součástí expozice jsou také zimní a letní součásti krojů. Výstava probíhá pod záštitou senátora Lumíra Kantora. Veřejnosti je přístupná denně od 10.00 do 17.00 hod., od listopadu do 16.00 hod. Vstup volný. Případné omezení otevíracích hodin sídla Senátu sledujte v sekci Aktuality.