Roháček

Tajenka: Senát vydává čtvrtletně tištěný i elektronický ...

1
2
3
4
5
6
7
  1. Tajenka
  2. příslušník středověké náboženské sekty
  3. příjmení obchodního cestujícího z Kafkovy povídky Proměna
  4. ruské město na Sibiři
  5. raritní ženské jméno latinského původu
  6. zájmeno "to" anglicky
  7. značka sekundy

Zkusit jiný roháček