Roháček

Tajenka: Jedna z komor Parlamentu ČR je . . . . . .

1
2
3
4
5
6
7
8
  1. Provedl losování
  2. Stoupenec luterského učení
  3. Osekávat
  4. Tajenka
  5. Upravovat pluhem
  6. Foukat
  7. Neurčitý člen v angličtině
  8. Značka autoškoly

Zkusit jiný roháček