Roháček

Tajenka: Politik musí často něco posuzovat nebo někomu odporovat. Cizím slovem této činnosti říkáme . . . . . . . . .

1
2
3
4
5
6
7
8
  1. Tajenka
  2. Kopáním poranit
  3. Osekal
  4. Jihoamerická medvídkovitá šelma
  5. Omámil pitím
  6. Násep
  7. Anglická předložka
  8. Tuna

Zkusit jiný roháček