Roháček

Tajenka: V Senátu také pracuje Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a ...

1
2
3
4
5
6
  1. Tajenka
  2. látky, které znečišťují ovzduší
  3. bývalý jugoslávský prezident
  4. zkratka Mezinárodní organizace pro normalizaci
  5. označení výrobku, který splňuje normy EU
  6. páté písmeno abecedy

Zkusit jiný roháček