Roháček

Tajenka: Senát zřizuje . . . . . . pro úkoly, které jsou v působnosti více orgánů Senátu.

1
2
3
4
5
6
7
8
  1. Kopnutím dopraviti
  2. Obdělaná kopáním
  3. Tajenka
  4. Ručně vyhotovené kopie
  5. Cestovní doklady
  6. Umíněný zápor
  7. Slabika ze slova táta
  8. Spojka

Zkusit jiný roháček