Výstava v Senátu představí podbrdskou litinu

Výstava v Senátu představí podbrdskou litinu

Expozice „Podbrdská litina – umění i řemeslo“ představí bohatství brdského a podbrdského regionu, které tradičně spočívalo v zásobách železných rud a hnědého uhlí užívaných k tavbě železa. To se dále zpracovávalo ve slitiny s umělecko-řemeslným charakterem. Výstava je ke zhlédnutí ve Výstavní síni Senátu od 1. března až do 30. dubna 2018. Od 17. století se v Brdech a Podbrdsku, po zahájení činnosti první vysoké pece, začalo železo nejen kout, ale i slévat. Ze slitin se poté odlévaly mimo užitkových také umělecko-řemeslné předměty. Zejména v průběhu válečných let se ukázalo, že pomocí slitiny lze nahradit výrobky drahých a barevných kovů, což znamenalo vítanou finanční úsporu. Tyto slévárny provozovaly často nejenom aristokratické rodiny, mezi jinými hrabata z Vrbna a Bruntálu či Fürstenberkové, ale i například královská města jako Rokycany. Expozice ve Výstavní síni Senátu prezentuje výrobky z oblasti Rokycanska, ze železáren v Komárově, Klabavě, Holoubkově a Strašicích. Vystavované artefakty dále pocházejí například ze sbírek Národního technického muzea v Praze. Výstava se pořádá pod záštitou senátorky Milady Emmerové. Veřejnosti je přístupná denně od 10.00 do 16.00 hod., v dubnu do 17.00 hod. Vstup volný.

← Zpět na seznam aktualit