VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI

VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI

V rámci Vánoční výstavy ve Výstavní síni Senátu vyhlašujeme i v letošním roce výtvarnou soutěž pro děti na téma „Vánoční betlém“. Do soutěže se mohou přihlásit děti do 15 let (i ty, které dovrší v roce 2018 patnácti let). Soutěž je určena pouze pro jednotlivce (ne pro skupiny, školy nebo jiné organizace). Každý účastník může do soutěže přihlásit pouze jedno dílo. Uvítáme práce vytvořené za použití libovolných výtvarných technik i materiálů. Ke každé práci uveďte jméno, příjmení a věk soutěžícího spolu s kontaktem na autora či jeho zákonného zástupce: poštovní adresu a telefon (nutné údaje), případně e-mail. Hotové práce spolu se souhlasem zákonných zástupců s publikací fotografie výtvarného díla a informací o jeho autorovi doručte do Senátu do konce ledna 2019. Můžete je poslat poštou nebo odevzdat v Informačním centru Senátu, které je otevřeno každý všední den od 9 do 15 hodin, nebo po 15. hodině na recepci sousedící s Výstavní síní. Na obálku či obal vyznačte heslo VÝTVARNÁ SOUTĚŽ. Bez souhlasu zákonného zástupce nezletilého dítěte se zpracováním osobních údajů a s publikací fotografie výtvarného díla a informací o jeho autorovi, nebude výtvarné dílo do soutěže zařazeno. Všechny účastníky soutěže pozveme s rodiči v březnu na slavnostní vyhodnocení do Valdštejnského paláce, pro autory budou připraveny diplomy, katalog všech prací a drobné věcné odměny. Adresa pro zaslání: Kancelář Senátu oddělení vztahů s veřejností (VÝTVARNÁ SOUTĚŽ) Valdštejnské náměstí 17/4 118 01 Praha

← Zpět na seznam aktualit