Na Den vítězství 8. května čekají návštěvníky komentované prohlídky Valdštejnského paláce

Na Den vítězství 8. května čekají návštěvníky komentované prohlídky Valdštejnského paláce

Valdštejnský palác se opět otevře veřejnosti 8. května 2019 od 9.00 hod. do 16.00 hod. Návštěvníci budou mít příležitost se v doprovodu průvodců blíže seznámit s dějinami paláce a osudem jeho prvního majitele, vévody Albrechta z Valdštejna. Individuálně budou moci navštívit Kolovratský palác, jehož poutavá historie je spjata především s předválečnými a protektorátními vládami. Průvodci návštěvníky seznámí s historickými prostorami paláce, který nechal jako své reprezentativní sídlo zbudovat Albrecht z Valdštejna v první polovině 17. století. Nahlédnout budou moci také do Jednacího sálu, zpřístupněny budou i kancelář místopředsedy a Přijímací salonek předsedy Senátu. V rámci prohlídkové trasy si v prostorách Mytologické chodby Valdštejnského paláce budou moci příchozí prohlédnout výstavu k 10. výročí Nadačního fondu Harmonie. Prohlídková trasa Kolovratského paláce bude přístupná bez průvodce a zájemci budou moci nahlédnout mimo jiné do Zeleného salonku, kde před osmdesáti lety, 15. března 1939, ve tři hodiny ráno mimořádně zasedala vláda Rudolfa Berana a byla zde seznámena s tragickými výsledky jednání Emila Háchy v Berlíně. O den později byl oficiálně vyhlášen protektorát Čechy a Morava. První prohlídka odstartuje v 9.00 hod., poslední v 16.00 hod. Brány Kolovratského paláce budou pro zájemce otevřeny taktéž od 9.00 hod. do 16.00 hod. Odpočinout si budou moci návštěvníci ve Valdštejnské zahradě, která bude veřejnosti volně otevřená v čase od 9.00 do 18.00 hod. V této oáze klidu uprostřed ruchu metropole se mohou lidé pokochat překrásnou barokní výzdobou, bohatou květenou či pozorovat zvířecí obyvatele zahrady, mezi něž patří výři velcí, pávi a další ptactvo nebo kapři Koi v zahradním jezírku. Za zhlédnutí u Krápníkové stěny stojí i výstava CZECH INNOVATION EXPO, mapující bohatou historii českého vědy, vynalézavosti a průmyslu. S ohledem na kapacitu prostor bude vstup do obou paláců regulován. Návštěvníkům s předměty ohrožujícími bezpečnost nebude vstup umožněn. Vzhledem k předpokládanému zájmu ze strany veřejnosti upozorňujeme na možné čekaní před vstupem do Valdštejnského paláce. Návštěvníky zároveň žádáme, aby si s sebou nebrali velká zavazadla, prohlídky budou umožněny pouze příchozím s příručními zavazadly.

← Zpět na seznam aktualit