Kulturní léto v Senátu

Kulturní léto v Senátu

Letošní ročník Kulturního léta zahájily dětské pěvecké sbory Permoníček Most a Čmeláček Žatec. Svým pestrým repertoárem potěší návštěvníky i další soubory, které v průběhu léta zahrají ve Valdštejnské zahradě. V červnu se příchozí mohou těšit na vystoupení dětského folklórního souboru Valášek nebo Smyčcového orchestru z Hradce Králové. V červenci vystoupí folková kapela Pranic ze severočeského Turnova v čele s evangelickým farářem Ondřejem Halamou nebo skupina Karel Gott revival Morava, která zahraje mimo jiné původní československou pop klasiku i výběr ze světových evergreenů. V srpnu posluchače potěší například dechový orchestr ZUŠ Choceň. Koncerty ve Valdštejnské zahradě pak 28. září zakončí už tradičně svým vystoupením Základní umělecký big band ze ZUŠ Adolfa Voborského. Přehled všech koncertů je k dispozici na webových stránkách Senátu. Vstup zdarma. Akce se konají za každého počasí. Změny programu vyhrazeny.
Výstava Albrecht z Valdštejna

Výstava Albrecht z Valdštejna

Životní příběh a peripetie vévody Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna, prvního majitele Valdštejnského paláce a významného hybatele politických a ekonomických dějin nejenom v prostředí zemí Koruny české po bitvě na Bílé hoře, jsou hlavním tématem výstavy v Senátu. Albrecht z Valdštejna, vévoda frýdlantský a od roku 1625 také vrchní velitel císařské armády, představoval pro císaře Ferdinanda II. velkého a mocného partnera i věřitele. S rostoucím politickým vlivem ambiciózního a zároveň nepředvídatelného Valdštejna však přibývalo i jeho nepřátel. Frýdlantský vévoda byl nakonec samotným císařem prohlášen za zrádce a roku 1634 zavražděn. Expozice zahrnuje také fotodokumentaci ilustrující bohaté panství tohoto schopného šlechtice. Výstavu můžete navštívit až do 28. srpna 2017, a to zcela zdarma.

Krojované slavnosti: tanec i zpěv ve Valdštejnské zahradě

Krojované slavnosti: tanec i zpěv ve Valdštejnské zahradě

Pro příznivce lidových tradic, kultury a muziky bude v sídle Senátu připraveno celkem šest vystoupení folklorních souborů z celé České republiky. V letošním roce dorazí i jeden pěvecký soubor ze zahraničí, a to soubor Lužických Srbů „Chór Lipa“. Součástí akce je také doprovodný program, v rámci něhož se mohou návštěvníci těšit například na ukázku výroby skla a sami si budou moci foukání skla i vyzkoušet. Akce se koná pod záštitou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. Slavnosti se konají za každého počasí. Vstup volný.