Vyhodnocení dětské výtvarné soutěže

Vyhodnocení dětské výtvarné soutěže

V pondělí 19. března 2018 se uskuteční v Hlavním sále Valdštejnského paláce slavnostní setkání autorů dětské výtvarné soutěže, která byla vyhlášena v souvislosti s Vánoční výstavou. Každoroční výstava betlémů se konala od 8. 12. 2017 do 7. 1. 2018 ve Výstavní síni Senátu. I v letošním roce jsme zaznamenali velký zájem mladých výtvarníků, obdrželi jsme celkem 103 prací. Téma „Betlém“ bylo zpracováno rozličnými technikami – kresbou, malbou nebo 3D provedením. Na vyhodnocení si budou moci autoři svá díla navzájem prohlédnout.
Výstava v Senátu představí podbrdskou litinu

Výstava v Senátu představí podbrdskou litinu

Expozice „Podbrdská litina – umění i řemeslo“ představí bohatství brdského a podbrdského regionu, které tradičně spočívalo v zásobách železných rud a hnědého uhlí užívaných k tavbě železa. To se dále zpracovávalo ve slitiny s umělecko-řemeslným charakterem. Výstava je ke zhlédnutí ve Výstavní síni Senátu od 1. března až do 30. dubna 2018. Od 17. století se v Brdech a Podbrdsku, po zahájení činnosti první vysoké pece, začalo železo nejen kout, ale i slévat. Ze slitin se poté odlévaly mimo užitkových také umělecko-řemeslné předměty. Zejména v průběhu válečných let se ukázalo, že pomocí slitiny lze nahradit výrobky drahých a barevných kovů, což znamenalo vítanou finanční úsporu. Tyto slévárny provozovaly často nejenom aristokratické rodiny, mezi jinými hrabata z Vrbna a Bruntálu či Fürstenberkové, ale i například královská města jako Rokycany. Expozice ve Výstavní síni Senátu prezentuje výrobky z oblasti Rokycanska, ze železáren v Komárově, Klabavě, Holoubkově a Strašicích. Vystavované artefakty dále pocházejí například ze sbírek Národního technického muzea v Praze. Výstava se pořádá pod záštitou senátorky Milady Emmerové. Veřejnosti je přístupná denně od 10.00 do 16.00 hod., v dubnu do 17.00 hod. Vstup volný.
Křišťálový lev i skleněné šachy na výstavě protokolárních darů v Senátu

Křišťálový lev i skleněné šachy na výstavě protokolárních darů v Senátu

Křišťálový lev jako symbol české státnosti, sklo zdobené českým granátem či vybrané dary, které obdrželi v průběhu uplynulých dvaceti let představitelé Senátu od zahraničních delegací, si mohou prohlédnout návštěvníci v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce. Výstava protokolárních darů je ke zhlédnutí až do 15. dubna 2018. Většina setkání státních představitelů se zahraničními delegacemi je tradičně završena výměnou darů. Jedná se o předměty, které jsou pro daný stát typické a které by měly navštívenou zemi připomínat. Senát Parlamentu ČR prezentuje Českou republiku především českým sklem. Prezidentům a šéfům parlamentních komor, kteří oficiálně navštíví Českou republiku, předává předseda českého Senátu křišťálového lva, který váží přes dva kilogramy a je vyroben z formy z období první republiky. Tento dar, který mají návštěvníci možnost si prohlédnout, je zajímavý i tím, že se nevozí do zahraničí, ale předává se pouze na území České republiky. Kromě klasického českého křišťálu jsou vystaveny také dary ze skla barevného, zlaceného, zdobeného českým granátem či uměleckým motivem. Symbolický přesah mají křišťálové šachy, neboť politické jednání je v přeneseném slova smyslu šachovou partií. K vidění je i celá řada darů, které obdržel předseda či místopředsedové Senátu od zahraničních partnerů. Mezi vystavovanými jsou tak nejenom dary z evropských zemí, ale i Japonska, Jemenu, Kanady či Nového Zélandu. Výstava protokolárních darů se koná pod záštitou předsedkyně Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu Boženy Sekaninové. Veřejnosti je přístupná od ledna do března vždy první víkend v měsíci a ve státní svátky od 10.00 do 16.00 hod. Od dubna každý víkend a ve státní svátky od 10.00 do 17.00 hod. Vstup volný.