Den otevřených dveří Senátu

Den otevřených dveří Senátu

Senát Parlamentu ČR pořádá při příležitosti státního svátku 28. října tradiční Den otevřených dveří. Prostory sídla horní parlamentní komory ve Valdštejnském a Kolovratském paláci se veřejnosti otevřou od 9.00 do 16.00. Připraveny budou komentované prohlídky Valdštejnského paláce, v Kolovratském paláci bude prohlídka probíhat bez průvodců. Vstup volný. S ohledem na kapacitu vnitřních prostor bude vstup do Valdštejnského paláce regulován. Vzhledem ke značnému předpokládanému zájmu veřejnosti upozorňujeme občany na možné delší čekací doby před vstupem na prohlídku. Návštěvníky prosíme, aby si s sebou nebrali velká zavazadla, prohlídky budou umožněny pouze příchozím s příručními zavazadly.

Výstava v Senátu připomíná odkaz T. G. Masaryka

Výstava v Senátu připomíná odkaz T. G. Masaryka

V letošním roce uplyne přesně 80 let od úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. V souvislosti s tímto výročím zachycuje výjimečná výstava v Senátu vnímání osobnosti T. G. Masaryka v odlišných etapách novodobých dějin, od protektorátu až po polistopadové období, a mapuje jeho odkaz pro společnost. Výstava „Druhý život Tomáše Garrigua Masaryka. 80 let od úmrtí zakladatele československého státu“ se koná pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha a předsedkyně Akademie věd Evy Zažímalové. Návštěvníci ji mohou zhlédnout v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce od 31. srpna 2017. T. G. Masaryk, který zemřel 14. září 1937, patří ke klíčovým postavám československých, potažmo českých, dějin. Expozice v Senátu představuje prezidenta Osvoboditele v optice vnímání jeho druhého života a zachycuje tak jeho význam v odlišných fázích 20. století, kdy nechyběly ani pokusy o vytěsnění jeho osobnosti z národní paměti, a na prahu třetího tisíciletí. Návštěvníkům přináší expozice příběh prvního československého prezidenta s cílem pochopit, jaký odkaz zanechává pro českou společnost i s odstupem několika desetiletí. Výstava zahrnuje také bohatou fotodokumentaci, která dokresluje význam a dědictví T. G. Masaryka v politické, společenské i kulturní sféře. Expozici připravily Historický ústav Akademie věd ČR a Kancelář Senátu. Veřejnost ji může navštívit od 31. srpna 2017 až do 14. ledna 2018, a to o víkendech a státních svátcích od 10.00 do 18.00, v říjnu do 17.00, v listopadu až v lednu vždy první víkend v měsíci a o státních svátcích od 10.00 do 16.00. Vstup je zdarma.
Moravské Athény a Ladislav Velen ze Žerotína

Moravské Athény a Ladislav Velen ze Žerotína

Od 23. srpna 2017 bude ve Výstavní síni Senátu otevřena výstava Městského muzea v Moravské Třebové, nad kterou převzal záštitu senátor Radko Martínek. Návštěvníkům bude přiblížen život šlechty přelomu 16. a 17. století a představen tehdejší majitel města Moravská Třebová – Ladislav Velen ze Žerotína. Vedle vlastních moravskotřebovských sbírek zapůjčila řadu zajímavých exponátů se vztahem k Moravské Třebové i jiná významná muzea a galerie. Návštěvníci uvidí předměty, kterými se v té době obklopovala bohatá šlechta. Tvůrci výstavy tak chtějí představit, jak se žilo ve městě na konci16. a na počátku 17. století s důrazem na to, čím vynikalo nad městy okolními. Zvláště se pak zaměřili na osobu tehdejšího majitele města Ladislava Velena ze Žerotína, vůdce moravského stavovského povstání. Tím dojde k zajímavému kontrapunktu celé výstavy, když bude život Ladislava Velena ze Žerotína prezentován v místě, které patřilo jeho nepříteli - Albrechtu z Valdštejna. Výstava potrvá do 15. října 2017. Výstavní síň je otevřena denně od 10.00 do 18.00 hodin, v říjnu do 17.00 hod.