„Má vlast cestami proměn – příběhy domova“

„Má vlast cestami proměn – příběhy domova“

„Má vlast cestami proměn – příběhy domova“ je putovní výstava, která mapuje zvelebená místa z celé České republiky. Instalována je ve Valdštejnské zahradě u rybníčku od 1. 9. do 25. 9. 2020 V letošním roce, kdy probíhá již 12. ročník této výstavy, objevíte na 30 panelech zdařilé rekonstrukce rozličných objektů z území České republiky i Slovenska – např. domy na jihlavském náměstí, rekonstrukci historické oranžérie v Olomouci, záchranu hradní kaple v Beckově či rekonstrukci řadového domu v Jáchymově… Výstavu můžete navštívit v otvíracím čase Valdštejnské zahrady, denně 7.30 – 17.30 hod.

Hradozámecká noc ve Valdštejnské zahradě

Hradozámecká noc ve Valdštejnské zahradě

Již posedmé zveme veřejnost na Hradozámeckou noc, která se bude konat v sobotu 29. srpna 2020 ve Valdštejnské zahradě. Návštěvníci mají výjimečnou možnost prohlédnout si nasvětlenou Valdštejnskou zahradu ve večerních hodinách, a to až do 22:00.

Právě tehdy lze zažít doposud nepoznanou atmosféru tohoto nevšedního prostoru s krápníkovou stěnou nebo monumentální salou terrenou, kde světla a stíny rozehrají návštěvníkovu fantazii. Ti, kteří přijdou ještě před soumrakem, si mohou prohlédnout dvě výstavy instalované ve Valdštejnské zahradě.
Putovní panelová výstava „Karel Čapek 130“ je situována  u rybníčku a připomíná nám 130 let od narození spisovatele a novináře Karla Čapka. Najdete zde spoustu dobových fotografií s kulturní i politickou elitou, nechybí ani fotografie interiéru a zahrady vily na Vinohradech pořízené samotným Čapkem. Na podestě u vchodu na I. nádvoří Valdštejnského paláce je instalovaná výstava „Valdštejnové známí a neznámí“, která představuje významné osobnosti z rodu Valdštejnů. Výstava je součástí dlouhodobého cyklu Národního památkového ústavu „Po stopách šlechtických rodů“, kdy letošní rok byl vyhlášen právě rokem Valdštejnů.

Hradozámecká noc se koná ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

Dovolujeme si upozornit, že historické prostory Valdštejnského paláce nebudou pro veřejnost zpřístupněny. 

Valdštejnové známí i neznámí

Valdštejnové známí i neznámí

Návštěvníci Valdštejnské zahrady si mohou od čtvrtka 20. srpna prohlédnout výstavu „Valdštejnové známí i neznámí“. Ta je věnovaná příslušníkům rodu Valdštejnů, jejichž životní stopa nedosáhla slávy Albrechta z Valdštejna, ale přesto se jejich skutky a činy významně zapsaly do české historie. Expozice je umístěna ve Valdštejnské zahradě, na podestě u vstupu na 1. nádvoří Valdštejnského paláce, až do 11. října 2020. Výstava, která se koná pod záštitou senátora Tomáše Czernina, se zaměřuje na neobjevené členy rodu. Jedním z nich je například Josef Karel Emanuel z Valdštejna-Vartenberka, který sloužil v císařské armádě, kde dosáhl hodnosti generála. V roce 1785 si přivedl do Duchcova proslulého světoběžníka Giacoma Girolama Casanovu. Karel Arnošt z Valdštejna započal úspěšnou dvorskou dráhu na dvoře císaře Leopolda I. v roce 1689, kdy se stal říšským radou. V témže roce byl také pověřen diplomatickou misí do Španělska, stal se mimořádným vyslancem v Polsku a následně působil jako vyslanec v Savojsku a Braniborsku, jako úspěšný diplomat působil v Berlíně. Byl jmenován císařským tajným radou a v roce 1698 obdržel od španělského krále Karla II. Řád zlatého rouna. Emanuel František Arnošt z Valdštejna se stal šestým litoměřickým sídlením biskupem. V době jeho episkopátu došlo k největšímu územnímu rozmachu diecéze. Biskup Emanuel František Arnošt věnoval mnoho času vědě a výtvarnému umění. V Litoměřicích zřídil vědeckou knihovnu a neustále ji doplňoval moderní literaturou z celé Evropy. Další podrobnosti o celkem osmi významných představitelích z rodu Valdštejnů, kteří se nezapomenutelně zapsali do české historie, můžete odhalit na 9 venkovních panelech. Výstava "Valdštejnové známí i neznámí" je součástí dlouhodobého cyklu Národního památkového ústavu "Po stopách šlechtických rodů", kdy letošní rok byl vyhlášen rokem Valdštejnů. Expozice je veřejnosti přístupná zdarma denně do 11. října 2020, od 7.30 do 17.30 hodin. Partnerem projektu Národního památkového ústavu, do něhož se zapojilo téměř 30 památek České republiky, je Ministerstvo kultury. Projekt nabízí pro veřejnost odborné přednášky, kulturní i hudební akce, prohlídky běžně nepřístupných míst, komentované procházky i edukační program pro děti. Program projektu je dostupný na www.npu.cz.