Albrecht z Valdštejna

Albrecht z Valdštejna

Výstava se koná pod záštitou místopředsedy Senátu Ivo Bárka. Veřejnosti je přístupná v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce první víkend v měsíci až do března 2017, od 10.00 do 16.00 hod. Životní příběh a peripetie vévody Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna, prvního majitele Valdštejnského paláce a významného hybatele politických a ekonomických dějin nejenom v prostředí zemí Koruny české po bitvě na Bílé hoře, jsou hlavním tématem výstavy v Senátu. Albrecht z Valdštejna, vévoda frýdlantský a od roku 1625 také vrchní velitel císařské armády, představoval pro císaře Ferdinanda II. velkého a mocného partnera i věřitele. S rostoucím politickým vlivem ambiciózního a zároveň nepředvídatelného Valdštejna však přibývalo i jeho nepřátel. Frýdlantský vévoda byl nakonec samotným císařem prohlášen za zrádce a roku 1634 zavražděn. Valdštejnův život, vévodovy politické a majetkové ambice, jeho vztah k astrologii, přínos v oblasti stavitelství i způsob, jak Valdštejnův osud interpretovali historikové či spisovatelé, jsou témata, která návštěvníkům tato výstava přiblíží. Expozice zahrnuje také fotodokumentaci ilustrující bohaté panství tohoto schopného šlechtice. Vstup volný.
Hlína a oheň

Hlína a oheň

je název nové výstavy keramických objektů autorky Ludmily Kováříkové. Výstava se koná pod záštitou senátorky Anny Hubáčkové a můžete si ji ve Výstavní síni Senátu prohlédnout denně od 10 do 16 hodin, a to až do 26. února 2017. Autorka na výstavě představuje své drobnější keramické objekty, vypalované v redukční atmosféře ať už v peci plynové, peci na dřevo a především za použití nevšední starobylé japonské vypalovací technologie Raku, pomocí které dosahuje zvláštních a neopakovatelných efektů na povrchu svých plastik. Jde tedy doslova o objekty z hlíny a ohně. Jsou to jakési malé architektury v podobě dóz (boxů), věží a konstrukcí. Objevíme tu i vegetativní motivy. Variace na rostliny, kaktusy, semena apod. Výstavu doplňuje i větší, volně stojící plastika vypalovaná již zmíněnou technologií Raku. Své rozměrnější práce autorka představuje na barevných fotografiích, včetně realizací pro interiér i exteriér. Tyto práce jsou barevně glazované a vypalované na vysoký žár v elektrických pecích.

Výtvarná soutěž pro děti stále trvá

Výtvarná soutěž pro děti stále trvá

Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhne po jarních prázdninách, je plánováno na 27. března 2017. Každému účastníkovi soutěže pošleme na toto setkání pozvánku.