Soutěž: „Co pro mne znamená svoboda?“

Soutěž: „Co pro mne znamená svoboda?“

Kancelář Senátu Parlamentu České republiky vyhlašuje veřejnou tvůrčí soutěž na téma "Co pro mne znamená svoboda?".
Soutěž je určena studentům středních a vyšších odborných škol. Téma, které budou účastníci soutěže zpracovávat, je dáno přímo názvem soutěže – „Co pro mne znamená svoboda?“. Cílem je vybrat ze zaregistrovaných děl nejlepší texty nebo videa zachycující osobní pohled na svobodu nebo vyjadřující, co svoboda člověku přináší, co pro něj znamená.
Další informace, vč. pravidel, naleznete na www.senat.cz/svoboda

Soutěž je vyhlašována ve dvou kategoriích:

LITERÁRNÍ ÚTVAR
VIDEO

Parametry prací:
Literární útvar – rozsah 2 až 3 strany textu, tj. 3600 až 5400 znaků včetně mezer (povolená tolerance pro zařazení práce do hodnocení je +/- 100 znaků včetně mezer)
Video – maximální délka 2 minuty

Kritéria hodnocení:
1. dodržení rozsahu
2. dodržení tématu
3. tvůrčí zpracování

Podmínky účasti v soutěži:
• registrace soutěžního příspěvku stanoveným způsobem v termínu 10. – 31. prosince 2020
• vyplnění požadovaných osobních údajů účastníka soutěže (jméno, příjmení, rok narození, kontaktní údaje, navštěvovaná škola a ročník)
• vyplněné a odsouhlasené Prohlášení o autorství
• vyplněný Souhlas se zpracováním údajů

Ceny:
Hlavní cenou pro absolutního vítěze soutěže je notebook značky ACER Swift 5 věnovaný předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi při misi na Taiwan. Další tři výherci z každé ze soutěžních kategorií obdrží věcné ceny. V rámci slavnostního předání cen proběhne pro všechny oceněné osobní prohlídka Senátu a debata s účastníky mise na Taiwan.

Vstup do sídla Senátu Parlamentu ČR je z důvodu protikoronavirových opatření dočasně omezen.

Vstup do sídla Senátu Parlamentu ČR je z důvodu protikoronavirových opatření dočasně omezen.

Vstup do budov Senátu pouze pro povolané osoby recepcí A Valdštejnského paláce a recepcí Kolovratského paláce. Osoby vstupující do sídla Senátu jsou povinny nosit roušku, používat dezinfekci a dodržovat odstup od ostatních osob. Valdštejnská zahrada a Informační centrum Senátu jsou pro veřejnost uzavřeny. Komentované prohlídky a akce pro veřejnost se nekonají. Aktuální informace na www.senat.cz/informace/covid/. Děkujeme za pochopení.
Nová opatření v budovách Senátu v reakci na zvýšený výskyt COVID-19

Nová opatření v budovách Senátu v reakci na zvýšený výskyt COVID-19

Krizový štáb Senátu v reakci na aktuální nárůst výskytu onemocnění COVID-19 a v souladu s vládními kroky přijal v zájmu ochrany veřejného zdraví nová preventivní opatření s platností od 10. září 2020 pro pobyt osob v budovách Senátu. Na všech akcích ve vnitřních prostorách Senátu jsou účastníci povinni mít zakrytá ústa a nos. Doporučeno je používat dezinfekci na ruce a v místnostech dodržovat základní rozestupy. Všem příchozím je i nadále na recepcích termokamerou měřena tělesná teplota. Až do odvolání se v Senátu nebudou konat akce pro veřejnost a prohlídky Valdštejnského paláce. Venkovní kulturní akce pořádané jednotlivými senátory v průběhu září jsou pak přístupné do naplnění kapacity 150 osob.