Pozvání na akce

Výstava v Senátu připomíná vznik československého státu

Výstava v Senátu připomíná vznik československého státu

Výstava se dotýká osudových událostí 20. století v československém prostředí, na nichž se v kontextu historického vývoje podílely významné osobnosti té doby s důrazem na roli zakladatelů státu Tomáše Garrigua Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneše. Významný prostor je mimo jiné věnován událostem světové hospodářské krize, která ve 30. letech minulého století významně ovlivnila také politický vývoj v Evropě i další směřování společnosti. Stranou pak nezůstávají tragické důsledky vnějších agresí vůči československému státu, ať již v podobě nacistické okupace či pozdější srpnové invaze vojsk Varšavské smlouvy 1968. Expozice neopomíjí ani proměny politického zřízení, ke kterému v naší historii několikrát došlo. Chronologicky řazené události kladou důraz na společnou historii státu Čechů a Slováků, která se promítá i do nástupnických států Československa, České republiky a Slovenské republiky. Expozice se koná pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha a předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové. Výstava je veřejnosti přístupná denně, pondělí až pátek od 7.30 hod. do 19.00 hod., víkendy a státní svátky od 10.00 hod. do 19.00 hod., od října do 18.00 hod. Vstup volný.

Výstava v Senátu představí krásu českého skla

Výstava v Senátu představí krásu českého skla

Expozice „Kompozice skla a světla“ nabídne návštěvníkům ukázky práce uměleckých sklářů Jiřího Pačinka a Jiřího Tesaře, jejichž tvorba se vyznačuje zejména unikátními tvary a výrazným zbarvením. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejenom exponáty užitných předmětů ze skla, mezi jinými vázy a mísy, ale i volně ztvárněné plastiky či napodobeninu korunovačních klenotů. Výstava je ke zhlédnutí ve Výstavní síni Senátu od 28. června do 19. srpna 2018. Činnost uměleckých sklářů Jiřího Pačinka a Jiřího Tesaře potvrzuje, že sklářství má v Čechách silnou tradici. Oba umělci získali renomé i v zahraničí, například na mezinárodních sklářských sympoziích. Při práci se sklem uplatňují speciální postupy, a ztvárňují tak různá realistická díla. Příznačné jsou pro ně unikátní formy děl a smysl pro atypickou barevnost. Výstava probíhá pod záštitou senátora Jiřího Voseckého. Veřejnosti je přístupná denně od 10.00 do 18.00 hod. Vstup volný.
Pozvánka na nedělní koncert Hudby hradní stráže a Policie ČR

Pozvánka na nedělní koncert Hudby hradní stráže a Policie ČR

Koncert Hudby hradní stráže a Policie ČR nazvaný „K poctě československých legionářů 1916 - 1918“ se uskuteční v rámci 73. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu PRAŽSKÉ JARO v neděli 27. května 2018 od 15 hodin v sale terreně Valdštejnské zahrady. Koncert pro veřejnost se koná pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha. V rámci koncertu zazní skladby Františka Kmocha, Karla Hašlera a dalších skladatelů či vojenských kapelníků. Vstup na akci je volný.