Výstava v Senátu připomíná výročí narození Josefa Čapka

Výstava v Senátu připomíná výročí narození Josefa Čapka

V letošním roce uplynulo přesně 130 let od narození malíře, grafika a spisovatele Josefa Čapka. V souvislosti s tímto výročím vznikla výstava „Prameny inspirace“, která připomíná dílo nejenom Josefa Čapka, ale i jeho bratra Karla. Expozice je ke zhlédnutí ve Výstavní síni Senátu od 19. října až do 3. prosince 2017. Návštěvníci se mohou těšit na díla mladých umělců ze Střední školy Náhorní v Praze, a to jak v podobě prací sochařských, malířských, kresebných, tak i prací vytvořených ryze prostřednictvím počítače. Díla umělecky reflektují nejenom osobnost Josefa Čapka, ale i jeho vztah s bratrem Karlem. Součástí expozice jsou také kostýmy, které jsou tematicky zaměřené na dobu a dílo bratří Čapků. Josef Čapek se narodil 28. března 1887 v Hronově. Již za studií navázal kontakty s uměleckým světem, v období mezi válkami působil také jako novinář. V září 1939 byl zatčen a vězněn v koncentračních táborech, zemřel v dubnu 1945 v Bergen-Belsenu. Mezi jeho literární díla patří Povídání o pejskovi a kočičce. Je také autorem sbírky, která vyšla až posmrtně, Básně z koncentračního tábora. Výstava probíhá pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha. Veřejnosti je přístupná denně od 10.00 do 17.00 hod., v listopadu a v prosinci od 10.00 do 16.00 hod. Vstup volný.
Den otevřených dveří Senátu

Den otevřených dveří Senátu

Senát Parlamentu ČR pořádá při příležitosti státního svátku 28. října tradiční Den otevřených dveří. Prostory sídla horní parlamentní komory ve Valdštejnském a Kolovratském paláci se veřejnosti otevřou od 9.00 do 16.00. Připraveny budou komentované prohlídky Valdštejnského paláce, v Kolovratském paláci bude prohlídka probíhat bez průvodců. Vstup volný. S ohledem na kapacitu vnitřních prostor bude vstup do Valdštejnského paláce regulován. Vzhledem ke značnému předpokládanému zájmu veřejnosti upozorňujeme občany na možné delší čekací doby před vstupem na prohlídku. Návštěvníky prosíme, aby si s sebou nebrali velká zavazadla, prohlídky budou umožněny pouze příchozím s příručními zavazadly.

Výstava v Senátu připomíná odkaz T. G. Masaryka

Výstava v Senátu připomíná odkaz T. G. Masaryka

V letošním roce uplyne přesně 80 let od úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. V souvislosti s tímto výročím zachycuje výjimečná výstava v Senátu vnímání osobnosti T. G. Masaryka v odlišných etapách novodobých dějin, od protektorátu až po polistopadové období, a mapuje jeho odkaz pro společnost. Výstava „Druhý život Tomáše Garrigua Masaryka. 80 let od úmrtí zakladatele československého státu“ se koná pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha a předsedkyně Akademie věd Evy Zažímalové. Návštěvníci ji mohou zhlédnout v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce od 31. srpna 2017. T. G. Masaryk, který zemřel 14. září 1937, patří ke klíčovým postavám československých, potažmo českých, dějin. Expozice v Senátu představuje prezidenta Osvoboditele v optice vnímání jeho druhého života a zachycuje tak jeho význam v odlišných fázích 20. století, kdy nechyběly ani pokusy o vytěsnění jeho osobnosti z národní paměti, a na prahu třetího tisíciletí. Návštěvníkům přináší expozice příběh prvního československého prezidenta s cílem pochopit, jaký odkaz zanechává pro českou společnost i s odstupem několika desetiletí. Výstava zahrnuje také bohatou fotodokumentaci, která dokresluje význam a dědictví T. G. Masaryka v politické, společenské i kulturní sféře. Expozici připravily Historický ústav Akademie věd ČR a Kancelář Senátu. Veřejnost ji může navštívit od 31. srpna 2017 až do 14. ledna 2018, a to o víkendech a státních svátcích od 10.00 do 18.00, v říjnu do 17.00, v listopadu až v lednu vždy první víkend v měsíci a o státních svátcích od 10.00 do 16.00. Vstup je zdarma.