Soutěž: „Co pro mne znamená svoboda?“

Soutěž: „Co pro mne znamená svoboda?“

Kancelář Senátu Parlamentu České republiky vyhlašuje veřejnou tvůrčí soutěž na téma "Co pro mne znamená svoboda?".
Soutěž je určena studentům středních a vyšších odborných škol. Téma, které budou účastníci soutěže zpracovávat, je dáno přímo názvem soutěže – „Co pro mne znamená svoboda?“. Cílem je vybrat ze zaregistrovaných děl nejlepší texty nebo videa zachycující osobní pohled na svobodu nebo vyjadřující, co svoboda člověku přináší, co pro něj znamená.
Další informace, vč. pravidel, naleznete na www.senat.cz/svoboda

Soutěž je vyhlašována ve dvou kategoriích:

LITERÁRNÍ ÚTVAR
VIDEO

Parametry prací:
Literární útvar – rozsah 2 až 3 strany textu, tj. 3600 až 5400 znaků včetně mezer (povolená tolerance pro zařazení práce do hodnocení je +/- 100 znaků včetně mezer)
Video – maximální délka 2 minuty

Kritéria hodnocení:
1. dodržení rozsahu
2. dodržení tématu
3. tvůrčí zpracování

Podmínky účasti v soutěži:
• registrace soutěžního příspěvku stanoveným způsobem v termínu 10. – 31. prosince 2020
• vyplnění požadovaných osobních údajů účastníka soutěže (jméno, příjmení, rok narození, kontaktní údaje, navštěvovaná škola a ročník)
• vyplněné a odsouhlasené Prohlášení o autorství
• vyplněný Souhlas se zpracováním údajů

Ceny:
Hlavní cenou pro absolutního vítěze soutěže je notebook značky ACER Swift 5 věnovaný předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi při misi na Taiwan. Další tři výherci z každé ze soutěžních kategorií obdrží věcné ceny. V rámci slavnostního předání cen proběhne pro všechny oceněné osobní prohlídka Senátu a debata s účastníky mise na Taiwan.

← Zpět na seznam aktualit