Výstava Albrecht z Valdštejna

Výstava Albrecht z Valdštejna

Valdštejnův život, vévodovy politické a majetkové ambice, jeho vztah k astrologii, přínos v oblasti stavitelství i způsob, jak Valdštejnův osud interpretovali historikové či spisovatelé, jsou témata, která návštěvníkům přináší výstava v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce. Výstava se koná pod záštitou místopředsedy Senátu Ivo Bárka a veřejnosti je přístupná o víkendech od 10 do 18 hodin. Životní příběh a peripetie vévody Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna, prvního majitele Valdštejnského paláce a významného hybatele politických a ekonomických dějin nejenom v prostředí zemí Koruny české po bitvě na Bílé hoře, jsou hlavním tématem výstavy v Senátu. Albrecht z Valdštejna, vévoda frýdlantský a od roku 1625 také vrchní velitel císařské armády, představoval pro císaře Ferdinanda II. velkého a mocného partnera i věřitele. S rostoucím politickým vlivem ambiciózního a zároveň nepředvídatelného Valdštejna však přibývalo i jeho nepřátel. Frýdlantský vévoda byl nakonec samotným císařem prohlášen za zrádce a roku 1634 zavražděn. Expozice zahrnuje také fotodokumentaci ilustrující bohaté panství tohoto schopného šlechtice. Výstavu můžete navštívit až do 28. srpna 2017, a to zcela zdarma.

← Zpět na seznam aktualit